ВАГОМИЙ ДОРОБОК З ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ рец.: Малярчук О.М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964–1991) : монографія. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2023. 552 с.

Автор(и)

  • Олег ЄГРЕШІЙ, Андрій КОРОЛЬКО

Анотація

2023 р. у м. Івано-Франківськ у видавництві “Симфонія форте” вийшла у світ моногра- фія доктора історичних наук, професора Івано-Франківського національного технічного універ- ситету нафти і газу Олега Малярчука “Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964–1991)”. Це друге перевидання, перероблене і доповнене.

Вихід у світ монографії Олега Малярчука нас зацікавило тому, що у ній міститься бага- то пізнавального матеріалу про особливості розвитку на західноукраїнських землях в радян- ський час лісової і деревообробної галузей, видобування нафти і газу, калійного виробництва, системи землеробства, структури тваринництва. Автором виокремлено вклад регіону в загаль- носоюзний і республіканський народно-господарські комплекси, стан і тенденції економічної політики, головні напрями і наслідки промислового реформування в радянські часи. Цікавим є і матеріал про специфіку реконструкції галузей промисловості і становлення нових – машино- будування, хімічної індустрії; охарактеризовано етапи формування економіки, модернізацію виробництва та ін.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22