Повернутися до подробиць статті ВАГОМИЙ ДОРОБОК З ЕКОНОМІЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ рец.: Малярчук О.М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964–1991) : монографія. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2023. 552 с. Завантажити Завантажити PDF