Індексування журналу

Журнал індексується: 

Наукометричною системою Index Copernicus (Республіка Польща) – ICV 2017 = 45.28, ICV 2018 = 58.94 , ICV 2019 = 62.54, ICV 2021 = 80, 20 

Ulrichsweb (Ulrich's Periodicals Directory).

Статті й анотації присутні у міжнародній бібліотечній базі Google Scholar

Наукова періодика України