Про журнал

Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис «Галичина» видається в Івано-Франківську з 1997 року. Поява цього видання стала продовженням давньої традиції історичних досліджень країв та регіонів України, біля джерел якої були видатні українські вчені Михайло Грушевський, Іван Франко, Володимир Гнатюк, Іван Крип’якевич та ін. Програмними цілями видання є відтворення об’єктивної картини історичного минулого краю, ознайомлення громадськості з культурною спадщиною українського народу, аналіз суспільно-політичної ситуації в сучасній Україні.

ISSN 2312-1165  (друкована версія)

Засновник видання: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Зареєстровано як друкований засіб масової інформації: Ідентифікатор медіа R 30-02053 від 23.11. 2023 р.  

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. журнал входить до переліку наукових фахових видань України (історичні спеціальності – 032). Журналу присвоєно категорію «Б».

Адреса редакційної колегії: 76000, Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка 57, e-mail контактної особи: ludyna@ukr net

Засновник часопису – доктор історичних наук, професор Микола Кугутяк

Головний редактор – доктор історичних наук, професор Мирослав Волощук

Відповідальний редактор – кандидат історичних наук, доцент Олег Єгрешій

 Сайт видання в інтернет-мережі: http://journals.pnu.edu.ua/index.php/istgal