ВИКОРИСТАННЯ КАРТОК ПРОППА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ПІД ЧАС РОБОТИ З КАЗКОЮ

Ключові слова: літературна освіта, компетентність, навичка читання, читацька самостійність, літературна казка, картки Проппа.

Анотація

У статті розкрито питання літературної освіти молодших школярів, проаналізовано одну із ключових компетентностей відповідно до концепції НУШ, що містить наскрізні вміння, які потрібно розвивати упродовж усього життя. Набуття навички читання як щоденної практики, а також читацької грамотності визначають можливості для якісного здобуття освіти, розвитку критичного мислення, самореалізації особистості та загалом більшої задоволеності життям в умовах інформаційного перенасичення, нестабільної політичної чи економічної ситуації в державі. Опрацьовано проблеми кола читання, його осучаснення та питання контролю техніки читання. Використовуючи картки Проппа для аналізу творів, запропоновано мето[1]дику роботи з метафоричними картами. Конкретизовано варіанти, які спрямовують вчителя на реалізацію компетентнісного підходу та формування ціннісного ставлення до читання як джерела знань і засобу естетичного задоволення. У рамках оновленого кола читання запропоновано результати роботи з текстами окремих письменників.

Біографії авторів

ОЛЬГА ДЕРКАЧОВА

докторка філологічних наук, професорка, кафедра педагогіки початкової освіти, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника", Україна  ORCID ID 0000-0002-6326-4471 olga.derkachova@pnu.edu.ua СОЛОМІЯ УШНЕВИЧ, кандидатка філологічних наук, доцентка, кафедра фахових методик і технологій початкової освіти, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

СОЛОМІЯ УШНЕВИЧ

кандидатка філологічних наук, доцентка, кафедра фахових методик і технологій початкової освіти, ДВНЗ
"Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"


Опубліковано
2022-04-06
Розділ
Наукові статті