Процедура рецензування

Усі рукописи статей проходять незалежне сліпе рецензування, що здійснюється одним із членів редакційної колегії, який є визнаним фахівцем у галузі знань за тематикою представленої роботи, а також наукове редагування, що передбачають забезпечення відбору авторських рукописів лише високого наукового рівня.

Насамперед матеріали перевіряються на предмет обґрунтованості обраної дослідницької методології. Ураховуються неетичні дії або факти плагіату, виявлені зі сторони автора.