Про журнал

Науково-педагогічний журнал "Освітні обрії" (колишня назва – “Обрії”)

Рік заснування: 1995.

Засновники: Івано-Франківський інститут післядипломної педагогічної освіти

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Тематика. Часопис має на меті створення платформи для фахового обговорення сучасних проблем методології та історії педагогіки, дидактики, теорії і практики виховання, управління освітою, соціальної педагогіки, методики викладання, освітній інновацій у закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, вищої та післядипломної освіти. У публікаціях досліджуються різні аспекти науково-освітнього простору України та зарубіжжя, окремий розділ “Видатні постаті” присвячений висвітленню історичного минулого, важливих пам’ятних дат, діяльності неординарних особистостей педагогічної науки.

ISSN: 2706-7750 (Print)

ISSN: 2664-9128 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: Ідентифікатор медіа в реєстрі суб'єктів медіа R30-02043
Науково-педагогічний журнал "Освітні обрії" внесений до нового Переліку наукових фахових видань України в галузі педагогічних наук (наказ МОН України від 17.03.2020 № 409 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 6 березня 2020 року")

Фахова реєстрація: Наказ МОН України №№ 515 від 16.05.2016

Спеціальність ДАК: 13 – педагогічні науки

Журнал розміщено на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: “Обрії”

Адреса сайту видання (URL): http://scijournals.pnu.edu.ua/

Журнал уміщує такі рубрики:

  • ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ
  • МЕТОДИКА НАВЧАННЯ
  • УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ
  • ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ТА ОСВІТА ДОРОСЛИХ
  • НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ