Редакційний штат

Г о л о в н і  р е д а к т о р и

БУДНИК Олена, доктор педагогічних наук, професор, кафедра початкової освіти, директор Центру інноваційних освітніх технологій "PNU EcoSystem", Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

ЗУБ'ЯК Роман, кандидат педагогічних наук, ректор, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

Р е д а к ц і й н а  к о л е г і я

БУЧКІВСЬКА Галина, доктор педагогічних наук, професор, декан гуманітарного факультету, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія (Україна)

ВАСЯНОВИЧ Григорій, Почесний академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, кафедра гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності (Україна)

ВИСОЧАН Леся, доктор педагогічних наук, професор, кафедра початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

ЯВОРСКА-ВІТКОВСКА Моніка, доктор педагогічних наук (доктор габілітований), професор, кафедра загальної педагогіки та методології науки, Поморський університет в Слупську (Республіка Польща)

ДЗЯБЕНКО Ольга, проектний менеджер, інженерний факультет, Університет Деусто (Іспанія)

КОЗУБЕК Маріола Тереза, доктор наук (PhD), професор надзвичайний, Факультет теології та Інститут педагогіки, Сілезький університет у Катовіцах (Республіка Польща)

КОТИК Тетяна, доктор педагогічних наук, професор, кафедра початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

КРИШТАНОВИЧ Мирослав, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти, Інститут права, психології та інноваційної освіти, Національний університет "Львівська політехніка"  (Україна)

КРИШТАНОВИЧ Світлана, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки та психології, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського (Україна)

ЛІСНІК Антон, член Європейської академії наук і мистецтв у Зальцбурзі, доктор філософії (PhD.), доктор педагогічних наук (PaedDr.), доктор теологічних наук (ThDr.), доцент кафедри соціальної роботи, Словацький технологічний університет у Братиславі (Словацька Республіка)

ЛУЦАН Надія, доктор педагогічних наук, професор, кафедра початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

МАЗУР Піотр, доктор наук (PhD, DSc), професор надзвичайний, кафедра педагогіки, Університетський коледж прикладних наук у Хелмі, Центр сучасної освіти SCHOLAR в Любліні (Республіка Польща)

МАРИНОВСЬКА Оксана, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри менеджменту та освітніх інновацій, Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

МИХАЙЛИШИН Галина, доктор філософських наук, професор, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

НІКОЛАЄСКУ Інна, доктор педагогічних наук, доцент, професор, кафедра дошкільної та спеціальної освіти, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Україна)

ОЛІЯР Марія, доктор педагогічних наук, професор, кафедра початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

ПАПАЄВРІПІДОУ Маріос, доктор наук (PhD), кафедра природничих наук, Кіпрський університет (Республіка Кіпр)

ПЄХОТА Беата Анна, доктор педагогічних наук, доцент, Державна Вища Професійна Школа імені Пігоня в Кросно (Республіка Польща)

РЕМБЄЖ Марек, доктор наук (PhD, DSc), професор надзвичайний, Факультет мистецтва та освіти, Сілезький університет у Катовіцах, (Республіка Польща)

РУСИН Галина, доктор педагогічних наук, доцент, кафедра початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

САЙДАК-БУРСКА Анна, доктор педагогічних наук (доктор габілітований), професор, завідувач кафедри шкільної педагогіки та академічної дидактики, Ягеллонський університет (Республіка Польща)

СМОЛІНСЬКА Олеся, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та педагогіки, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (Україна)

ЦИБАНЮК Олександра, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна)

ЦЮНЯК Оксана, доктор педагогічних наук, професор, заступник декана педагогічного факультету, кафедра початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

ЧЕРВІНСЬКА Інна, доктор педагогічних наук, професор, кафедра початкової освіти, завідувач творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська школа Українських Карпат», Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (Україна)

ЧУМАК Микола, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики навчання фізики і астрономії, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Україна)