ПАТРІОТИЧНО-ПОВЧАЛЬНІ МОТИВИ В ГОМІЛІЯХ ЄПИСКОПА УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ МИХАЙЛА САБРИГИ

Ключові слова: єпископ Михайло Сабрига, Українська грекокатолицька церква, проповідь, роздуми, патріотизм, духовність, навчання

Анотація

У статті автором пропонується ґрунтовний богословсько-дидактичний аналіз проповідей, послань, статей та звернень єпископа Української греко-католицької Церкви Михайла Сабриги, виголошених ним з нагоди урочистих свят, патріотичних зібрань та неділь церковного року. Підкреслюються та висвітлюються патріотичні та повчальні мотиви у роздумах єпископа, які несуть навчально-методичний характер для широкого кола читачів. Актуалізуються питання значущості та впливу роздумів єпископа на морально-патріотичне виховання громадян. Аргументується актуальність і затребуваність упровадження навчальнометодологічних ідей громадськорелігійного діяча у процеси навчання, виховання і розвитку особистостей, зокрема, у вищих духовних і світських закладах освіти.

Біографія автора

Андрій Жук

бакалавр богослов'я, магістрант, факультет гуманітарних наук, Приватний заклад вищої освіти "Івано[1]Франківська академія Івана Золотоустого", Україна; магістрант, факультет історії, політології та міжнародних відносин, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Опубліковано
2022-04-06
Розділ
Наукові статті