ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

  • Світлана Криштанович кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського
Ключові слова: форма організації навчання, формування професійної компетентності, майбутні менеджери, фізична культура і спорт, інноваційні методи

Анотація

У статті аргументовано, що вдосконалення професійної компетентності менеджера фізичної культури і спорту має відбуватись, з урахуванням у змісті освіти особистісного складника, а саме йдеться про формування професійного спрямування фахівця; створення цілісної системи його професійної підготовки (базових знань); формування креативного мислення (індивідуальних методів діяльності). Серед активних форм навчання в системі підготовки менеджерів фізичної культури і спорту нами виділено такі методи, як ділові ігри, мозковий штурм, тренінг, кейс-метод, проекти тощо. Доведено, що за допомогою цих інноваційних методів викладання студент швидше набуває професійних компетентностей, які будуть корисними при виконанні професійних обов’язків менеджера фізичної культури і спорту.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
Наукові статті