КУЛЬТУРНО-ГУМАНІТАРНІ ЗАСАДИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ І СУЧАСНА РЕАЛЬНІСТЬ

  • Григорій Васянович доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри Львівського державного університету безпеки життєдіяльності
Ключові слова: освітній процес, культура, культуровідповідність, освіта, особистість, учитель, гуманізм

Анотація

У статті аналізуються питання сутності і змісту сучасного навчального процесу, у якому головне місце посідають культурно-гуманітарні засади його організації. З’ясовується сутнісна відмінність між традиційним та інноваційним підходами щодо реальних можливостей продуктивного функціонування освітнього процесу з метою підготовки фахівців не лише з погляду їх професійної компетентності, а й у контексті їх духовності. Обґрунтовується необхідність творчого застосування принципів природовідповідності й культуровідповідності в освітньому процесі. Доводиться ідея діалектичної єдності культури, науки і освіти на сучасному етапі їх реформування.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
Наукові статті