РАДЯНСЬКА ПРОПАГАНДИСТСЬКО-АГІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ В 1920-х рр.

Автор(и)

  • Тамара ГАЛИЦЬКА-ДІДУХ

DOI:

https://doi.org/10.15330/gal.36.70-83

Анотація

У науковій статті висвітлено пропагандистсько-агітаційну діяльність більшовицького керів- ництва УСРР і РСФРР в Східній Галичині в 1920-х рр. Доведено, що позиція радянського уряду залежала від тогочасної політичної кон’юнктури. Однак незмінним залишалося прагнення експортувати “світову соціалістичну революцію” в Західну Європу. Організаційним центром для реалізації цього завдання був Комуністичний Інтернаціонал, а основним адептом більшовицького впливу на західноукраїнських землях залишалася Комуністична партія Східної Галичини (з 1923 р. – Комуністична партія Західної України), під контролем якої були “Сельроб” і Комуністичний союз молоді Західної України.

Радянське керівництво використовувало активні форми інформаційно-психологічного впливу на населення Східної Галичини. Основними напрямами та способами пропагандистсько-інформаційних технологій більшовицького керівництва у 20-х рр. ХХ ст. були: маніпулювання східногалицьким питан- ням на міжнародній арені з метою послаблення геополітичного значення Польщі та здобуття підтрим- ки політичних діячів Східної Галичини; поширення радянської пропагандистської літератури, у якій по- давалася спотворена інформація про соціально-економічну і національно-культурну політику більшо- виків в Україні; запровадження широкої агентурної мережі, фінансованої Москвою не тільки з пропа- гандистською метою, але й для створення “керованого хаосу” через страйки та селянські виступи. Ра- дянські агенти поширювали агітаційні матеріали, залучали місцевих мешканців до пропагандистської діяльності, провокували антипольські настрої. Таким чином, радянські пропагандистсько-інформаційні заходи були спрямовані на дезорганізацію та дезорієнтацію населення Східної Галичини, на вплив щодо його емоційного та психологічного стану; зміну суспільної думки в інтересах більшовицького керів- ництва.

Ключові слова: Східна Галичина, пропаганда, дезінформація, агентура, Комуністична партія Східної Галичини, Комуністична партія Західної України, міжнародно-правовий статус.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-22