“ЛЕГЕНДА ІСТОРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ”. ПАМ’ЯТІ ЯРОСЛАВА ЮРІЙОВИЧА ЗАБОРОВСЬКОГО

Автор(и)

  • Мирослав Волощук, Ігор Дрогобицький, Руслан Делятинський Myroslav VOLOSHCHUK, Ihor DROHOBYTSKYІ, Ruslan DELIATYNSKYI

DOI:

https://doi.org/10.15330/gal.34.153-167

Анотація

Стаття присвячена біографії видатного вченого, дослідника історії аграрних відносин Респуб­ліканського Риму, християнської Церкви, педагогові, викладачеві низки вищих навчальних закладів Івано-Франківська Ярослава Юрійовича Заборовського. Відображені головні віхи його життєвого і творчого шляху у Львові, Ленінграді, Дрогобичі, Івано-Франківську. Відтворено його особистий внесок у розвиток історичного факультету Івано-Франківського педагогічного інституту (із 1992 р. – Прикар­патського універ­ситету, що 2004 р. отримав статус національного) імені Василя Стефаника. Підкрес­люється його значний вклад в українське антикознавство за часів УРСР, дослідження історії Греко-Католицької Церк­ви після її виходу із підпілля 1989 р., особисті зв’язки із єпископатом відновленої з під­пілля струк­тури. Відзначено заслуги у роботі Івано-Франківської духовної семінарії УГКЦ, дослі­джен­ня біографій репресованого духівництва, частина якого, за результатами наукових студій вченого, була беатифі­кована папою Іоанном Павлом ІІ 2001 р. Значна увага зосереджена на розкритті педагогічної діяльності Я.Ю. Заборовського, зокрема в Івано-Франківському обласному інституті післядипломної педа­гогічної осві­ти. Статтю доповнює вичерпна бібліографія написаних у різний час праць ученого, зокрема п’яти одноосібних монографій.

Ключові слова: Ярослав Юрійович Заборовський, історична освіта, антикознавство, історія Церкви, університет, Івано-Франківськ, Львів, Ленінград.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-10