ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У ПОЛЬСЬКІЙ ДЕРЖАВІ (1919–1925 рр.)

  • Олег Єгрешій Людмила Дрогомирецька

Анотація

У науковій статті автори намагаються визначити правовий статус Греко-католицької Церкви у Польській державі упродовж 1919–1925. Розкривається репресивна політика польських органів влади проти греко-католицького духовенства впродовж другої половини 1919 р. Вище духовенство ГКЦ рішу­че протестувало проти арештів священнослужителів. У статті зазначається, що репресії пояс­нюють­ся державницькою позицією значної частини священнослужителів. Більшість отців ГКЦ підтримали бойкот перепису населення 1921 р. і бойкот виборів до польського сенату і сейму 1922 р. у Галичині. Священики усвідомлювали, що ці заходи організовані задля узаконення польської прина­леж­ності Східної Галичини. 

Відзначено, що  спроба станиславівського єпископа Г. Хомишина нормалізувати польсько-українські відносини в Галичині шляхом переговорів між польськими і українськими ієрархами не була підтримана більшістю священнослужителів. У статті акцентовано увагу на негативній реакції поль­сь­ких урядових структур до дипломатичних зусиль митрополита Андрея Шептицького лобіювати україн­ські інтереси у окремих країнах Європи та Америки. Згадується, що польські власті прагнули забо­ронити А. Шептицькому повернутися до Галичини, домогтися від нього письмого визнання лояльного ставлення до польської держави. Розглядався варіант  відкликання його з митрополичого престолу під приводом надання йому високої посади у Римі. Переслідування українського ієрарха викликало різко негативний резонанс серед загалу греко-католицького духівництва та вірних.

Відзначається, що Конкордат, підписаний  1925 р. закріпив правовий статус ГКЦ та нову мо­дель церковно-державних відносин у Другій Речі посполитій, яка мусила забезпечувати політичну лояль­ність ієрархії та духовенства відносно польської держави. Аналіз дотримання/недотримання греко-католицькими священиками умов Конкордату стане предметом подальших наукових досліджень колективом авторів.

Ключові слова: правовий статус, Греко-католицька Церква, Митрополит А. Шептицький, Кон­кордат, репресії духовенства.

Опубліковано
2020-12-20
Номер
Розділ
Статті