ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ПСИХОЛОГІЇ

  • АНГЕЛІНА ШКУРКО
Ключові слова: структурно-функціональна модель, компоненти, комунікативна компетентність, фахівці з психології

Анотація

У статті автором проаналізовано науково-педагогічну, методичну та спеціальну літературу з метою теоретичного обґрунтування структурно-функціональної моделі системи розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців з психології. Науковцем розкрито змістове наповнення кожного з представлених структурних компонентів, а саме: методологічно-цільового, змістовно-процесуального та діагностико-результативного. Автор дійшов висновку, що для ефективності впровадження висвітленої моделі системи необхідним є створення відповідних організаційно-педагогічних умова, зокрема: спеціального розвивального середовище й моніторинг результатів розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців із психології.

Біографія автора

АНГЕЛІНА ШКУРКО

аспірантка кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти, асистент кафедри практичної психології, Українська інженерно-педагогічна академія

 

Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Наукові статті