СТАН ДОСЛІДЖУВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКЛАДАЧА АСТРОНОМІЇ

  • РІТА ГРАНАТ
  • ГАЛИНА РОКИЦЬКА
  • ВАЛЕНТИНА ЛОЗОВЕЦЬКА
Ключові слова: компетенції, компетентність, компетенції викладача закладів вищої освіти, професійна компетентність викладача закладів вищої освіти, викладач астрономії

Анотація

Авторами досліджено, що підготовка викладачів природничого циклу в контексті модернізації професійної діяльності передбачає формування професійної компетентності  викладачів, їх здатності до ефективної діяльності в розв’язанні складних професійних ситуацій в умовах динамічних змін як у світі технологій, так і суспільному житті. Оскільки, Концепція астрономічної освіти передбачає оволодіння астрономічними знаннями, засвоєння людиною астрономічної культури; формування цілісної особистості, її духовності, творчої індивідуальності, розвитку інтелектуального та емоційного потенціалу, тому у статті вивчено сутність професійних компетентностей сучасних викладачів астрономії, запропоновано модель професійної компетентності викладачів закладів вищої освіти та проаналізовано її структурні компоненти. Склад і зміст кваліфікації викладачів астрономії вищих навчальних закладів визначається положеннями компетентнісного підходу, вимогами до претендентів на посади викладачів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації та кваліфікаційними характеристиками професорсько-викладацького складу закладів вищої освіти (Грищенко & Ніжегородцев, 2011).

Біографії авторів

РІТА ГРАНАТ

аспірант 2 року навчання, кафедра теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

 

ГАЛИНА РОКИЦЬКА

кандидат фізико-математичних наук, кафедра експериментальної і теоретичної фізики та астрономії, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

 

ВАЛЕНТИНА ЛОЗОВЕЦЬКА

доктор педагогічних наук, професор, кафедра теорії і методики технологічної освіти, креслення та комп’ютерної графіки, Український державний університет імені Михайла Драгоманова

 

Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Наукові статті