ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  • МИКОЛА БАЛУХ
Ключові слова: професійна підготовка, педагогічні умови, здоров’язбережувальна компетентність, майбутні вчителі початкових класів

Анотація

У статті зроблено акцент, що професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів неможлива без формування їхньої здоров’язбережувальної компетентності, що значною мірою залежить від визначення рівнів їхніх фахових компетентностей і відповідних критеріїв. Доведено, що оцінювання рівнів фахових компетентностей майбутнього вчителя є суб’єктивним і відображає позицію дослідника означеної проблеми.

Авторами розкрито хід експериментальної перевірки педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки в педагогічному закладі вищої освіти. Розкрито компоненти і критерії сформованості відповідних рівнів здоров’язбережувальної компетентності, визначено три рівні розвитку останньої.

Встановлено, що здоров’язбережувальна компетентність розвивається від одного рівня до іншого, а її  діагносттика здійснюється відповідно до структури, показників і критеріїв визначення рівнів сформованості її компонентів.

Біографія автора

МИКОЛА БАЛУХ

викладач, кафедра туризму, теорії та методики фізичної культури та валеології, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

 

 

Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Наукові статті