АКСІОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПАТРІОТИЗМУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • ГАЛИНА РОЗЛУЦЬКА
Ключові слова: громадянськість, патріотизм, цінності, національна самоідентифікація, активна позиція

Анотація

У дослідженні йдеться про різку трансформацію світоглядних позицій українських громадян, зумовлену військовими діями на території України. Особливо виразно нові ціннісні детермінанти проявляються у дітей та молоді. Автором вказано на реальну загрозу денаціоналізації, втрати державної незалежності та потрапляння у сферу впливу іншої держави, що привели до переосмислення національного самоусвідомлення, державницької позиції, військового обов’язку, громадянської активності тощо. Наголошується на патріотичних цінностях, які протягом останніх десятиліть вважались другорядними в аксіологічній ієрархії підростаючих поколінь, а сьогодні активізувались і стали визначальною характеристикою українця.

Біографія автора

ГАЛИНА РОЗЛУЦЬКА

доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

                                                

 

Опубліковано
2023-09-05
Розділ
Наукові статті