ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ШКОЛЯРІВ У КОНТЕКСТІ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: цінності, молодші школярі, мовно-літературна освіта, дистанційне навчання, інформаційні технології

Анотація

У статті визначено й проаналізовано оптимальні педагогічні умови ефективного формування ціннісних орієнтацій молодших школярів у контексті мовно-літературної освіти в умовах дистанційного навчання. Розглянуто цінності особистості як системну її рису, яка знаходить вияви у процесі діяльності, спрямованій на реалізацію власних та суспільних потреб й інтересів, взаємодії з іншими. Зауважено особливості термінальних та інструментальних цінностей, проаналізовано їх класифікацію за М. Фіцулою. Ефективним засобом формування ціннісних орієнтацій молодших школярів є робота з текстами, опрацювання творів сучасних українських письменників з урахуванням принципів діяльнісного підходу та активним використанням web-сервісів для створення мультимедійного, інтерактивного контенту для комунікації, спільної роботи, візуалізації. У процесі опитування учителів з'ясовано, що більшість з них звертає увагу на формування моральноетичних цінностей в учнів, використовуючи метод бесіди, інтерактивні завдання. Під час дистанційного навчання учителі менше уваги приділяли вихованню, хоч на уроках мовнолітературного циклу інколи обговорювали прочитане й аналізували вчинки й поведінку персонажів, проводили на основі змісту твору морально-етичні бесіди. Визначено, що найчастіше педагоги використовують інформаційні технології як засіб візуалізації матеріалу. Запропоновано й апробовано експериментальну систему формування ціннісних орієнтацій молодших школярів засобами літературних творів та цифрових технологій в умовах дистанційного навчання. Визначено педагогічні умови, за яких формування ціннісних орієнтацій молодших школярів в умовах дистанційного навчання буде ефективним: 1) обов'язковим є врахування основних компонентів сформованості морально-ціннісних орієнтацій молодших школярів: інтелектуального, мотиваційного, діяльнісного; 2) робота з формування морально-ціннісних орієнтацій учнів має проводитися цілеспрямовано і систематично, з урахуванням принципу логічності та послідовності освітнього процесу; 3) активне використання цифрових інструментів та онлайн-ресурсів має бути спрямоване не тільки на досягнення освітніх цілей та навчальної мети, а й на формування ціннісних орієнтацій молодших школярів; 4) теоретичні знання про цінності, норми морально-етичної поведінки мають знаходити втілення у практичній діяльності, щоденній поведінці Як показали результати моніторингу рівня сформованості ціннісних орієнтацій у другокласників до і після формувального етапу експерименту, ця методика є ефективною. В експериментальному 2-Б класі збільшилася кількість учнів із високим рівнем сформованості ціннісних орієнтацій; зросла мотивація до навчання, активізувалася пізнавальна діяльність, підвищився рівень комунікації та взаємодії, а їхня поведінка відповідала морально-етичним нормам значно частіше, ніж до цього. Доведено, що розвивати ціннісні орієнтації здобувача початкової освіти потрібно як в умовах традиційного, так і дистанційного навчання. Цей процес має бути цілеспрямований і систематичний. Активне використання змісту освітнього процесу (на уроках мовно-літературного циклу це фольклор, авторські літературні твори), ефективних методів (інтерактивних, бесіди, творчі підходи) і різноманітних цифрових інструментів та сервісів сприяє вирішенню поставленої проблеми, підвищенню мотивації учнів до засвоєння знань й реалізації їх на практиці у щоденному житті.

Біографії авторів

ТЕТЯНА КАЧАК, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,Ukraine

доктор філологічних наук, професор, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

ТЕТЯНА БЛИЗНЮК, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,Ukraine

кандидат педагогічних наук, доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

ІРИНА ДУТКА, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University,Ukraine

магістрантка спеціальності "Початкова освіта", Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна

Опубліковано
2023-03-17
Розділ
Наукові статті