ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: пандемія COVID19, дистанційна освіта, комп'ютерні технології, майбутні вчителі біології, педагогіка

Анотація

У статті охарактеризовано кілька прикладних методів, які формують методологію дослідження, а також було проведено з використанням теоретичних методів: системний аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, порівняння, класифікацію, узагальнення та систематизацію, ідеалізацію та абстрагування. Сучасний етап розвитку педагогічної освіти у світі переживає інтенсивні і масштабні перетворення, зумовлені не тільки актуальними завданнями формування у студентів особистості, а й залучення системи освіти до світових інтеграційних процесів, що відбуваються в умовах інформатизації та глобалізації. Доведено, що цілеспрямоване набуття знань, умінь і навичок майбутніх учителів біології є важливим компонентом освіти у зв'язку з глобальним викликом через пандемію, спричинену поширенням коронавірусу SARS-CoV-2 так як більшість країн виявилися не готовими до цього.Біографія автора

НАДІЯ ГРАМАТИК, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної культури, біології та основ здоров'я, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Україна


Опубліковано
2023-03-17
Розділ
Наукові статті