КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: медична освіта, компетентність, компетенція, компетентнісний підхід, фахова підготовка, зміст освіти

Анотація

У статті здійснено аналіз компетентнісного підходу як чинника професійного становлення фахівців у системі вищої медичної освіти; узагальнено відомості про ключові дефініції вищої медичної освіти. З'ясовано сутність понять "компетентність", "компетенція", "компетентнісний підхід", що передбачає підвищення професійної та педагогічної кваліфікації викладачів і підготовки студентів медичних закладів до професійної діяльності.

Біографія автора

ІРИНА ЧУБІЙ

кандидатка медичних наук, доцент, кафедра стоматології післядипломної освіти, Івано-Фркаанківський національний  медичний університет

Опубліковано
2022-04-06
Розділ
Наукові статті