ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Ключові слова: медичний працівник, медична практика, медична допомога, професіоналізм, відповідальність, мотивація

Анотація

Стаття присвячена проблемі професійної підготовки майбутніх медичних працівників у закладах вищої освіти. Розкрито основні завдання підготовки фахівців в умовах пандемії; проаналізовано складові характеристики медичного працівника як суб'єкта медичної діяльності на сучасному етапі; окреслено відповідність рівня професійної підготовки медичним стандартам, запитам суспільства та вимогам часу. Окреслено шляхи підвищення якості професійного становлення студентів; виокремлено основні принципи, напрями та форми професійної підготовки майбутніх фахівців.

Біографії авторів

ІРИНА ДУБКОВЕЦЬКА

асистентка, кафедра фізіології, Івано-Франківський національний медичний університет

НАДІЯ ПОБІГУН

кандидатка медичних наук, доцентка, кафедра фізіології, Івано-Франківський національний медичний університет

Опубліковано
2022-04-06
Розділ
Наукові статті