РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ УЧНІВ ЧЕРЕЗ ПРОЄКТНУ РОБОТУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Ключові слова: навчальна автономія, проєктна робота, дослідження діяльності у класі, методи навчання англійської мови як іноземної

Анотація

 У статті описано методику дослідження автономної навчальної діяльності учнів закладу ЗСО на уроках англійської мови з використанням проєктної роботи. Розкрито хід дослідження, застосовані методи, здійснено аналіз отриманих результатів під час констатувального та формувального етапів дослідження.

Біографія автора

ІГОР РОМАНИШИН

кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Опубліковано
2022-04-06
Розділ
Наукові статті