МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Ключові слова: Ключові слова: модель, моделювання, професійна компетентність, майбутній фахівець, вища освіта

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність проблематики створення сучасної моделі системи професійної компетентності майбутніх фахівців. На основі теоретичного аналізу розкрито зміст понять "модель" і "моделювання". З'ясовано структурні компоненти створення моделі; процес розробки моделі; сутність моделювання; принципи моделювання. Визначено, що важливим складником процесу моделювання є об'єктивна аналогія та максимальне наближення до оригіналу. Доведено, що моделювання дає змогу інтерпретувати знання, перевіряти на практиці висунуті припущення та концептуальні положення щодо майбутньої моделі.

Біографії авторів

СВІТЛАНА КРИШТАНОВИЧ

докторка педагогічних наук, професорка, професорка, кафедра педагогіки та психології, Львівський державний університет фізичної культури  імені Івана Боберського

ЛЮДМИЛА СУЩЕНКО

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка, кафедра фізичної реабілітації, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

ДАРІУШ СКАЛЬСЬКИЙ

доктор педагогічних наук, професор, Академія фізичної культури та спорту

Опубліковано
2022-04-06
Розділ
Наукові статті