ЛЮДИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: ЇХНІ ОЧІКУВАННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАДОВОЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-СОЦІАЛЬНИХ ПОТРЕБ

  • Анна Зітек кандидат педагогічних наук, доцент, Вища педагогічно-технічна школа у Коніні, Республіка Польща
Ключові слова: люди з обмеженими можливостями, інтеґрація, професійна освіта, потреби людей з особливими потребами, ринок праці

Анотація

У статті представлено теоретичні міркування щодо очікувань та реальних можливостей щодо задоволення професійних і соціальних потреб людей з особливими потребами. Аналіз наукової літератури та законодавчих документів засвідчує, що поняття інвалідності є багатовимірним. Автором зазначено, що у системі ринку праці визначення інвалідності стосується ступеня, типу та групи інвалідності. У системі професійної освіти впроваджено поняття «особливі освітні потреби» або «спеціальні потреби розвитку», яке дає підстави здійснювати діагностування молоді відповідно до їх можливостей, труднощів чи обмежень. Обґрунтовано, що важливим завданням у системі освіти та на ринку праці є моніторинг індивідуальних потреб людей з обмеженими можливостями та ініціатива щодо підвищення зайнятості та професійної активності. Відповідна ідентифікація індивідуальних потреб і можливостей людей з інвалідністю ставить нові завдання щодо інтегрувань осіб з інвалідністю у соціумі, їх працевлаштування й професійної самореалізації. У статті вказується на значенні індивідуалізації у задоволенні потреб людей з особливостями психофізичного розвитку. Акцентовано, що очікування цих людей найчастіше стосуються вибору професії, професійної підготовки, отримання місця праці та професійної незалежності, а також зайнятості, вдосконалення та активності на ринку праці. Вказано на потребі запровадження інтеґраційних заходів на основі гнучких і спеціальних завдань, що уможливлюють доступ до освіти та робочих місць, інших форм підвищення мобільності на ринку праці. Йдеться передусім про створення системи підтримки діяльності неурядових організацій, що працюють на благо освіти, соціально-професійної реабілітації та професійної діяльності. Для цього необхідний індивідуальний підхід до людей з обмеженими можливостями, що сприятиме створенню нових можливостей у професійній освіті, працевлаштуванню на відкритому ринку праці та інтеґрації, позитивному сприйнятті інвалідності в місцевому освітньо-професійному середовищі.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
Наукові статті