ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСУ ІНТЕРНЕЦІАЛІЗАЦІЇ (КЕЙС ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • Ірина Мигович кандидат філологічних наук, доцент кафедри романо-германської філології, ДВНЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
Ключові слова: процес інтернаціоналізації, заклад вищої та професійно-технічної освіти, професійна освіта, ринок праці, дуальна форма навчання

Анотація

У статті представлено результати кейсового дослідження процесу надання освітніх послуг у сфері професійного навчання в закладах вищої та професійно-технічної освіти Донецької області з урахуванням процесу інтернаціоналізації як однієї з реалій вищої та професійної освіти сьогодення. Процес інтернаціоналізації представлено як співпрацю між органами державної влади, керівниками закладів освіти різних типів, професорсько-викладацьким складом і студентами задля підтримки міжнародної складової процесу надання освітніх послуг (у тому числі і під час здійснення професійної підготовки). Зазначено, що реформування професійної освіти у закладах вищої та професійно-технічної освіти сьогодення впливає не лише на подальші перспективи розвитку освітньої сфери, а й на застосування закладами нових стратегій у сфері їх позиціонування. За підсумками дослідження представлено низку практичних рекомендацій, що представляють собою початковий механізм моніторингу потреб регіонального ринку праці та надання професійної підготовки на підставі інформації про орієнтовну кількість працівників різних професій, необхідних регіональним роботодавцям з метою забезпечення бази розподілу коштів на навчання з державного (регіонального) бюджету тощо. Представлені рекомендації спрямовані на створення умов для успішного функціонування та розвитку системи професійної підготовки в регіоні, а процес інтернаціоналізації визначено як фактор, що впливає на трансформацію системи професійної освіти на шляху модернізації її основних структурних елементів задля підвищення якості в умовах зростаючих потреб ринку праці, а отже і задля покращення іміджу освітньої установи.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
Наукові статті