ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ (ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ)

  • Микола Євтух доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України
Ключові слова: педагогічна майстерність майбутнього вчителя, підвищення рівня педагогічної майстерності вчителя, педагогічна практика, гуманістична спрямованість особистості

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки майбутнього учителя (історико-педагогічний аспект). Висвітлено погляди видатних педагогів минулого на окреслену проблему. Вказано на роль педагогічної практики у формуванні педагогічної майстерності майбутнього вчителя; розкриваються можливості використання досвіду видатних педагогів минулого у практичній роботі сучасної школи.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
Наукові статті