ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК МЕДІАГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВЕ ЗАВДАННЯ В РОБОТІ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА

  • Олеся Смолінська доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та педагогіки, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
  • Христина Дзюбинська кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української та іноземних мов, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
  • Магдалина Драч кандидат ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького
Ключові слова: медіаграмотність, принципи медіаграмотності, наукове повідомлення, вища освіта, студентський науковий гурток

Анотація

У статті стисло проаналізовано зміни інтерпретації змісту поняття медіаграмотності відповідно до сучасних завдань української вищої освіти. Окрім того, зроблений прогноз щодо подальшого розвитку медіаграмотності як компетенції та інтерпретовано п'ять основних принципів медіаграмотності, щодо  наукових повідомлень. Подані короткі рекомендації з опрацювання цих принципів, у ході обговорень на засіданнях студентського наукового гуртка.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
Наукові статті