РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯНА КОМЕНСЬКОГО У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ

  • Анатолій Кузьмінський доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка
  • Тетяна Кучай доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології, Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ
  • Любов Кузьмінська завідувач закладу дошкільної освіти "Сонечко", с. Геронимівка Руськополянської сільської ради Черкаської області
Ключові слова: педагог, освіта, виховання, школа, ідея

Анотація

У статті акцентується на ролі педагогічної системи Я. Коменського у вихованні особистості, оскільки він закликав учителів розвивати пізнавальні здібності учнів, особливо турбуватися про вироблення в них прагнення до самостійної активної роботи з набуття знань і застосування їх у житті. Автор наголошує на тому, що педагог розглядав питання навчання і виховання в нерозривній єдності. У статті виокремлено три основні складники виховання. Мету виховання Я. Коменський убачав не тільки у знаннях, але й у комплексі моральних якостей, якими повинна володіти кожна людина. Важливе значення у моральному вихованні він відводив також прикладу дорослих, систематичному привчанні дітей до корисної діяльності, виконання уставлених правил поведінки.

Опубліковано
2019-12-27
Розділ
Наукові статті