ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ В ОРГАНІЗАЦІЯХ

  • Надія Куравська кафедра соціальної психології та психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Ключові слова: гендерні стереотипи, гендерна ресоціалізація, гендерна толерантність, суб’єктність, ген¬дер¬на культура, гендерне виховання, гендерна політика держави, організації сфери зайнятості, професійна діяльність

Анотація

Стаття присвячена узагальненню здобутків гендерної психології з проблематики гендерних стереотипів, поширених в організаціях та інших установах сфери зайнятості, на основі чого обґрунтовується технологія їх подолання. Ця технологія розроблена із застосуванням комплексного підходу, який передбачає реалізацію системи взаємопов’язаних заходів та впливів на масову й індивідуальну свідомість громадян з метою її переорієнтації зі стереотипної на гендерно толерантну. Описуються складники технології подолання гендерних стереотипів на макрорівні, мезорівні та мікрорівні.

Біографія автора

Надія Куравська , кафедра соціальної психології та психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології та психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франкіськ).

Опубліковано
2019-09-19
Розділ
Статті