Редакційний штат

Редакційна рада:

д-р філол. н., проф. В.В. ҐРЕЩУК (голова ради);

д-р юрид. н., проф. В.А. ВАСИЛЬЄВА;

д-р фіз.-мат. н., проф. А.В. ЗАГОРОДНЮК;

д-р філол. н., проф. В.І. КОНОНЕНКО;

д-р істор. н., проф. М.В. КОГУТЯК;

д-р філос. н., проф. В.К. ЛАРІОНОВА;

д-р педагог. н., проф. Н.В. ЛИСЕНКО;

д-р фіз.-мат. н.,  проф. Б.К. ОСТАФІЙЧУК;

д-р політ. н., проф. І.Є. ЦЕПЕНДА.

Редакційна колегія:

д-р філос. н., проф. І.М. ГОЯН (голова редакційної колегії) (Прикарпатський університет);

д-р психол. н., проф. Л.Д. ЗАГРАЙ. (заступник голови редколегії) (Прикарпатський університет);

канд. філос. н., доцент М. Ю. ГОЛЯНИЧ (відповідальний секретар) (Прикарпатський університет);

канд. психол. н., доцент С.Ю. ДЕВЯТИХ (Вітебський медичний університет. Республіка Білорусь);

д-р філос. н., проф. М.В. КАШУБА (Львівська музична академія);

д-р психол. н., проф. З.С. КАРПЕНКО (Прикарпатський університет);

д-р соціологічних н., проф. І.Ф. КОНОНОВ (Луганський університет);

д-р філос. н., проф. С.Р. КИЯК (Прикарпатський університет);

д-р філос. н., проф. В.К. ЛАРІОНОВА (Прикарпатський університет);

д-р філос. н., проф. М.Г. МАРЧУК (Чернівецький університет);

д-р психол. н., проф. В.П. МОСКАЛЕЦЬ (Прикарпатський університет);

д-р психол. н., проф. Л.Е. ОРБАН-ЛЕМБРИК (Прикарпатський університет);

д-р філос. н., проф. М.Ю. САВЕЛЬЄВА (Центр гуманітарної освіти НАН України);

д-р психол. н., проф. М.В. САВЧИН (Дрогобицький педагогічний університет);

д-р психол. н., проф. Н.В. ЧЕПЕЛЄВА (Інститут психології НАПН України);

відповідальні за випуск серії "Філософія" кандидат філос. н., доцент Б.М. РОХМАН, серії "Психологія" канд. психолог. н., доцент О. В. ФЕДИК (Прикарпатський університет).