STRUCTURAL PROCEDURЕ MODEL OF STUDENTS' EDUCATIONAL ACTIVITIES MOTIVATION

  • Olha Tsaryk doctor of pedagogical sciences, professor of the foreign languages department, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine
  • Nataliia Rybina candidate of philological sciences, associate professor of the foreign languages department, Ternopil National Economic University, Ternopil, Ukraine
  • Zhanna Babiak candidate of pedagogical sciences, associate professor, head of the Ukrainian and foreign languages department, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Keywords: навчальна діяльність, студент, мотивація, мотиви, структурнопроцесуальна модель, когнітивні характеристики

Abstract

У статті розглянуто модель мотивації навчальної діяльності студентів крізь призму її структури та процесу актуалізації.  Авторами визначено теоретико-методичні аспекти формування зазначеної моделі, а також здійснено термінологічний аналіз основних композитів зовнішньої та внутрішньої мотивації; зазначені стратегічні умови реалізації потенціалу студента в процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти. У статті доведено, що внутрішня і зовнішня мотивація навчальної діяльності є структурно неоднорідними, що відрізняються за структурою зв'язків з академічними досягненнями і психологічним благополуччям, в основі яких лежать базові психологічні потреби студентів. Водночас, виразність мотиваційних складових навчальної діяльності визначається особливостями освітнього середовища, рівнем її складності, мірою задоволення в ній базових психологічних потреб.

У результаті дослідження було встановлено, що мотивація навчальної діяльності включає свідомі та несвідомі причини, які спонукають людину здійснювати навчальну діяльність, та зроблено висновок, що загалом, оскільки навчальна діяльність є не лише інтелектуальною діяльністю, а й значною мірою соціальною, її оптимально функціонуюча мотивація – це поєднання внутрішніх та продуктивних форм зовнішньої мотивації, де ми приписуємо мотиви, які служать задоволенню основних потреб особистості, з домінуванням внутрішніх виховних мотивів. Автори наголошують, що важливим моментом є те, що здійснення заходів, регульованих внутрішньою мотивацією, дає відчуття радості та щастя, що є ще одним аргументом на користь підтримки внутрішньої навчальної мотивації студентів. Унаслідок здійсненого аналізу було також доведено, що «мотивований» суб'єкт освітньої діяльності має цілу низку когнітивних характеристик, що забезпечують процеси постановки цілей, реалізацію намірів, планування діяльності, реагування на невдачі, прояв наполегливості, в сукупності призводять до високих результатів в виконуваної  навчальної діяльності.

Published
2020-06-26
How to Cite
TsarykO., RybinaN., & BabiakZ. (2020). STRUCTURAL PROCEDURЕ MODEL OF STUDENTS’ EDUCATIONAL ACTIVITIES MOTIVATION. Mountain School of Ukrainian Carpaty, (22), 156-160. Retrieved from https://scijournals.pnu.edu.ua/index.php/msuc/article/view/4351
Section
THEORETICAL & METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF PROFESSIONAL TRAINING FUTURE TEACHERS