ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.42.31-35

Ключові слова:

кросфіт, фізичне виховання, фізична підготовка, школярі, урок фізичної культури

Анотація

У статті обґрунтовано сучасні організаційно-методичні підходи до фізичного виховання у закладах загальної середньої освіти. На основі аналізу і узагальнення даних літературних джерел, опитування (анкетування) старшокласників, педагогічних спостережень доведено доцільність використання вправ кросфіту у фізичному вихованні школярів. Наголошується на необхідності впровадження новітніх технологій в освітній процес закладів загальної середньої освіти, а саме нових варіативних модулів навчальної програми з фізичної культури, які за умови використання простого інвентарю і обладнання допоможуть підвищити ефективність освітнього процесу й мотивацію здобувачів освіти до систематичних занять фізичними вправами та ведення здорового способу життя.

Ключові слова: кросфіт, фізичне виховання, фізична підготовка, школярі, урок фізичної культури.

Посилання

1. Базилевич Н., Тонконог О. Особливості використання нового виду спорту «Сrossfit» у самостійній фізкультурно-оздоровчій роботі студентів. Гуманітарний Вісник ДВНЗ «Переяслав-Хм. ДПУ імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький, 2016. С.136-142.
2. Гапоненко Г., Романюк О., Ковальчук О. Кросфіт – система тренувань. Військова освіта: зб. наук. праць нац. ун-ту оборони України ім. Івана Черняховського. 2018. С. 73-78.
3. Інноваційні методики навчання фізичної культури школярів [Текст]: навч.-метод. посібник / Н. Бєлікова, Л. Ващук, Т. Гнітецька та ін. / за заг. ред. проф. Н. Бєлікової, доц. В. Яловика. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 340 с.
4. Лоза Т.О., Єременко Н.О. Кросфіт в основі фізичного виховання студентів ВНЗ. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. Суми, 2017. Т.1. С. 86-89.
5. Петрова А. Вплив вправ кросфіту на рівень фізичної підготовленості школярів старшого шкільного віку. Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(82), 2021. С. 63-69.
6. Романюк О. А. Кросфіт – система тренувань. Матеріали ІІ Міжнародної наук.-практ. конф. «Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України» (14-15 лютого 2019 р.). Київ, 2019. С. 175-176.
7. Слєдніков Л.С., Жиденко А.О. Обґрунтування ефективності використання методики розвитку фізичних якостей дітей 6–14 років за допомогою ігрового кросфіту. Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Київ, 2019. 3К(110). С. 527-530.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-05