Про журнал

Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура.

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем фізичного виховання школярів і студентів, біомеханіки, спортивної генетики, оздоровчо-спортивного туризму, історії фізичної культури, психології спорту й фізичного виховання, валеології, адаптивної фізичної культури, методології й менеджменту у фізичній культурі, фізичної реабілітації. Вісник розрахований на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, учителів фізичної культури і тренерів.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 12601–1485Р від 18.05.2007 р.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт з напряму “Фізичне виховання і спорт” Затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241, додаток 9

ISSN 2411-4707 (Online),

ISSN 2078-3396 (Print)

Періодичність видання : 2 рази на рік

Мова видання :

Статті – українська

Анотації – українська , англійська

Тематика видання :

017 Фізична культура і спорт

014 Середня освіта. Фізична культура

227 Фізична терапія, ерготерапія

Індексація журналу :

Google Scholar 

Vernadsky National Library of Ukraine