ДИНАМІКА СПОРТИВНОГО РУХУ В РУМУНІЇ, ПОВ’ЯЗАНА З ЕЛЕМЕНТАМИ УПРАВЛІННЯ ТА МАРКЕТИНГУ В СПОРТІ

Автор(и)

  • Марін Чіразі Університет Олександру Іоан Куза

DOI:

https://doi.org/10.15330/fcult.35.59-64

Ключові слова:

спортивні федерації, спортивні клуби, спортсмени, фінансування, спортивне управління та маркетинг, соціальна політика

Анотація

Мета. Встановити динаміку спортивного руху в Румунії в контексті управління та мар-
кетингу в спорті. Методи. Здійснюючи дослідження ми виходили з гіпотези, що різке зменшення
кількості клубів та числа спортсменів є наслідком відсутності управлінських та маркетингових
стратегій. Для отримання результатів були використані матеріали Національного інституту
статистики. Результати. Дослідження спрямоване на вивчення еволюції спортивних федерацій,
спортивних клубів та зростання кількості спортсменів в Румунії (1992–2017 рр.). Аналіз даних
статистики вказує на те, що еволюційні зміни вище зазначених утворень залежав від специфіки
виду спорту та відповідних періодів суспільно-політичного розвитку держави (відразу після
зміни політичної системи – 1992 р. та майже два десятиліття після – 2017 р.). Особливо важ-
ливу роль у збільшенні кількості спортивних клубів і числа практикуючих спортсменів відіграли
національні федерації, які фінансувалися Міністерством молоді та спорту. Висновок. Вста-
новлено, що маркетинг у ХХІ столітті є важливим фактором як для розвитку спортивної інф-
раструктури, так і для залучення молоді до занять спортом.
Ключові слова: спортивні федерації, спортивні клуби, спортсмени, фінансування, спор-
тивне управління та маркетинг, соціальна політика.

Посилання

1. Aaron CT. Introduction to Sport Marketing, Hungary: Butterworth Heinemann, imprimare a
Elsevier LTD. 2008. ISBN: 978-0-7506-8685-3.
2. Alexsandru LM. The strategic sport marketing Planning Process, Manager Journal [online].
2013; 17: 230-236.
3. Allaire Y., Firsirotu M. Management Strategic, Ed. Economica. 1988.
4. Baker M. Marketing-an introductory text, sixth edition, Ed. Macmilllan. 1996.
5. Best R. Market based management, Ed. Pretince Hall. 2005.
6. Borza A. Management strategic si competitivitate in afaceri, Ed. Dacia 2003.
7. Balaure V. Marketing, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Edit. Uranus, Bucureşti, 2002.
8. Coman P. Bază de date cu agenţii de marketing şi management sportiv worldwide. 2016.
9. Conway DG. The Event Manager’s Bible: The complete guide to planning and organising a
voluntary or public event, revised and updated third edition. Oxford UK: How To Books Ltd.
2009.
10. DeGaris L. Sport Marketing Consulting Strategies and Tactics: Bridging the Academy and the
Practice. 2008.
11. Gherasim T., Gherasim A. Cercetări de marketing, Edit. Economică, Bucureşti. 2003.
12. Kotler P., Armsrong G., Cunningham MH. Principles of marketing. Toronto, Pearson Prentice
Hall. 2005.
13. Lazar I., Veres V., Mortan M., Lazar SP. Management general, Edit. Risoprint, Cluj-Napoca.
2004.
14. Macra-Os0rheam M., Purdea D. Managementul resurselor umane – motivare, carieră, recompense,
Edit. Dacia, Cluj-Napoca. 2006.
15. Mihailescu N. Management, Marketing, Legislaţie în activitatea sportivă, Edit. Universităţii din
Piteşti. 2006.
16. Oprisan V. Marketing şi comunicare în sport, Edit. Uranus, Bucureşti. 2001.
17. Voicu AV. Managementul organizaţiilor şi activităţii sportive, Edit. Risoprint, ClujNapoca. 1998.
18. http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table.
19. http://mts.ro/wp-content/uploads/2016/02/Strategia-nationala-pentru-SPORT-_1_.pdf.
20. http://mts.ro/acte-normative-in-vigoare.
21. https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/8716412/KS-07-17-123-EN-N.pdf/908e0e7fa416-
48a9-8fb7-d874f4950f57.
22. https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-812530_QID_-
772C666F_UID.
23. https://www.zf.ro/companii/piata-centrelor-de-fitness.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-01-04

Номер

Розділ

Articles