ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ ПРИ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ І ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СПОРТСМЕНІВ

  • O. Гузій Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського
  • A. Магльований Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • O. Романчук Одеський медичний інститут Міжнародного гуманітарного університету
Ключові слова: серцево-судинна система, HF-компоненти варіабельності серцевого ритму, водне поло, тест Мартіне

Анотація

Мета. Встановити особливості вегетативних регуляторних впливів на серцево-судинну систему
спортсменів-ватерполістів в перед змагальному періоді річного макроциклу в умовах тренувального і стандартного фізичного навантаження, як одного з критеріїв функціональної підготовленості
спортсменів. Методи. В дослідженні взяли участь 32 кваліфіковані спортсмениз водного поло чоловічої статі у віці 20,6±3,0 роки, які займаються водним поло. Здійснювали оцінку фізичного розвитку, частоти серцевих скорочень та артеріального тиску, а також дослідження кардіореспіраторної системи з використанням спіроартеріокардіоритмографії під час проведення функціональної прпоби Мартіне до та після тренування у стані відносного спокою. Тренування відбувалося в перед змагальному періоду річного макроциклу і було спрямоване на розвиток анаеробної працездатності. Результати. Зареєстрована нами диференціація змін показників HF-компоненти варіабельності серцевого ритму у спортсменів, показала, що вона детермінується певними особливостями фізичного розвитку та реакції серцево-судинної системи на стандартне фізичне навантаження. Більш адекватними змінами HFкомпоненти варіабельності серцевого ритму після тренувального навантаження є зниження HF серцевого ритму (<265,7 мс2 ). Висновок. Останнє може бути використано в якості критерію оцінки функціональної підготовленості і попередження виникнення перетренуваня.
Ключові слова: серцево-судинна система, HF-компоненти варіабельності серцевого ритму, водне
поло, тест Мартіне.

Посилання

1. Романчук АП, Овчарек АМ, Браславский ИА. Вегетативное обеспечение кардиореспираторной
системы спортсменов различных специализаций. Теория и практика физической культуры. 2006;
7: 48–50.
2. Luijkx T, Cramer MJ, Prakken NHJ, Buckens CF, Mosterd A, Rienks R. et.al. Sport category is an important determinant of cardiac adaptation: an MRI study. Br J Sports Med. 2012; 46(16): 1119–1124. doi: 10.1136/bjsports-2011-090520.
3. Панкова НБ, Богданова ЕВ, Карганов МЮ, Эйгель МЯ, Кузнецов ПП, Симаков О.В. После нагрузочная динамика показателей сердечно-сосудистой системы у юных спортсменов (результаты спироартерио- кардиоритмографии). Валеология. 2013; 3: 54–60.
4. Cottin F, Medigue C, Papelier Y. Effect of heavy exercise on spectral baroreflex sensitivity, heart rate, and
blood pressure variability in well-trained humans. AJP: Heart and Circulatory Physiology. 2008; 295(3):
1150–1155. doi: 10.1152/ ajpheart.00003.2008.
5. Moreno IL, Pastre CM, Ferreira C, de Abreu LC, Valenti EV, Vanderlei LC. Effects of an isotonic beverage
on autonomic regulation during and after exercise. Journal of the International Society of Sports Nutrition.
2013; 10 (1): 1–2. doi: 10.1186/1550-2783-10-2.
6. Bravi A, Longtin A, Seely AJ. Review and classification of variability analysis techniques with clinical
applications. Biomed Eng Online. 2011; 10(1): 90. doi: 10.1186/1475-925X-10-90.
7. Guzii O, Romanchuk A. Differentiation of Hemodynamics of Top Athletes Depending on Heart Rate
Variability after Training. Journal of Advances in Medicine and Medical Research. 2017; 22(3): 1–10. NLM
ID: 101570965 doi: 10.9734/JAMMR/2017/33619.
8. Гузій ОВ, Романчук АП. Динаміка показників варіабельності кардіо- респіраторної системи за впливу
тренувального навантаження. Медична реабілітація, курортологія, фізіотерапія. 2015; 1: 35–40. doi:
10.5281/zenodo. 20073.
9. Guzii OV, Romanchuk AP. Determinants of the functional state of sportsmen using heart rate variability
measurements in tests with controlled respiration. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES). 2018;
18(2): 715–724. doi: 10.7752/jpes.2018.02105.
10.Romanchuk AP, Guzii OV. Level of Athlete’s Health and Blood Pressure Variability. Biomed J Sci&Tech
Res. 2018; 10(3): 1–4. doi: 10.2671/BJSTR. 2018.10.001943.
11. Пивоваров ВВ. Спироартериокардиоритмограф. Meд. техника №1; 2006: 38–41.
12.Romanchuk AP, Guziy OV, Petrov EP, Braslavsky IA, Perevoshchikov YA. Changing the parameters of
variability of the cardiorespiratory system under the influence of the training load. Book of Abstracts of the
20th Annual Congress of the European College of Sport Science – 24th – 27th June 2015, Malmö – Sweden.
2015: 604–605. doi: 10.13140/RG.2.1.3223.0566.
Опубліковано
2020-01-13
Номер
Розділ
Articles