Редакційний штат

Головні редактори

Лисенко Неллі, завідувач кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Пасєка Надія, викладач кафедри фахових методик і технологій початкової освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат технічних наук (Україна)

Члени редколегії

Бахмат Наталія, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, заступник декана педагогічного факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Благун Наталія, професор кафедри педагогіки початкової освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Великочий Володимир, член-кореспондент Академії туризму України, директор Інституту туризму ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор історичних наук, професор (Україна)

Гоян Ігор, декан філософського факультету ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» доктор філософських наук, професор (Україна)

Дандара Отилия, професор Державного університету Молдови доктор PhD педагогічних наук (Молдова)

Демень Пірошка, Університет «Баєш-Бояї», доктор наук, професор (Румунія)

Добровольська Анна, доцент кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики Івано-Франківського національного медичного університету, кандидат фізико-математичних наук, доцент (Україна)

Євтух Микола, академік Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Заграй Лариса, завідувач кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор психологічних наук, професор (Україна)

Карпенко Зіновія, професор кафедри соціальної психології та психології розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор психологічних наук, професор (Україна)

Коваль Петро, професор кафедри фахових методик і технологій початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор педагогічний наук, професор (Україна)

Кузьмінський Анатолій, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Кучай Тетяна, професор кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ, доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

Лисенко Олександра, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

Марія Яшконе Гачі, доцент педагогічного факультету Мішкольцського університету, доктор наук (Угорщина)

Марусинець Мар’яна, професор кафедри педагогіки та психології, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Микитюк Оксана, професор кафедри суспільно-гуманітарних наук Львівської академії друкарства, доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

Михайлишин Галина, проректор з науково-педагогічної роботи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор філософських наук, професор (Україна)

Москалець Віктор, завідувач кафедри загальної та клінічної психології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор психологічних наук, професор (Україна)

Нагачевська Зіновія, професор кафедри педагогіки імені Богдана Ступарика ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

Олійник Марія, завідувач кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Оліяр Марія, завідувач кафедри педагогіки початкової освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

Панькова Тетяна, асистент кафедри англійської філології, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Україна)

Потапчук Тетяна, професор кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Рего Ганна, доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти, доктор філософії (PhD), член Угорської академії наук, що проживає за кордоном, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)

Семенов Олександр, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, доктор педагогічних наук, професор (Україна)

Сопівник Руслан, завідувач кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, доцент (Україна)

Тордік Юдіт, професор Університету імені Кодолані Яноша, доктор PhD, професор (Угорщина)

Фаіне Домбі Аліса, завідувач кафедри педагогіки, Сегедський університет, доктор PhD, професор (Угорщина)

Шевчук Майя, завідувач кафедри педагогіки Державного університету Молдови, доктор PhD, доцент (Молдова)

Відповідальні секретарі

Матішак Маріанна, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат педагогічних наук (Україна)

Мацук Людмила, доцент кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат педагогічних наук, доцент (Україна)