Conceptual Principles Of Criminology Politics Of Ukraine

  • Volodymyr Holina
Keywords: criminology politics, principles

Abstract

Politics of criminology can be considered original generating ideology in basis of that, firstly, a main idea - safety of the state and all-round prosperity of citizens is stopped up; secondly, development of forms, tasks, maintenance, principles of activity in the field of prevention of criminality; thirdly, use of most reasonable from socio-political positions of present or in accordance with her the renewed theory of prevention of criminality.
Politics of criminology is component part of public internal socio-economic policy, that on the basis of Constitution of Ukraine, legislative and normatively-legal acts, theory of criminology and integrated by her other areas of knowledge determines directive principles and ways that is followed by the state during realization of unrepressive counteraction to criminality and her displays. As the same the politics of criminology comes forward as unity: 1) state Conception of prevention and counteraction to criminality that is expressed in corresponding directive acts; 2) theory of criminology of prevention and counteraction to criminality; 3) the special type of activity of the state, his organs, society, public, criminality sent to effective counteraction as social phenomenon and to the varieties of her displays.

References

1. Kosinov S.A. Kontrol’ nad publichnoyu vladoyu yak neobkhidna umova dlya isnuvannya demokratychnoyi derzhavy/ S.A. Kosinov// Problemy zakonnosti: zb. nauk. prats’/vidp. red. V.Ya. Tatsiy. – Kh.: Nats. yuryd. un-t im. Yaroslava Mudroho, 2015.- Vyp. 130.
2. Pro rezul’taty audytu efektyvnosti vykonannya Kompleksnoyi prohramy profilaktyky zlochynnosti na 2001-2005 roky [Tekst]: postanova Kolehiyi Rakhun. palaty Ukrayiny vid 24.05.2006.- K. : Rakhunk. Palata Ukrayiny, 2006. – Vyp. 13.
3. Holyna V.V. Krymynohennыy potentsyal obshchestva: ponyatye, soderzhanye, formы realyzatsyy [Tekst]/ V. V. Holyna// Problemы zakonnosty: sb. nauch. tr. / otv. red. V.Ya. Tatsyy. – Kh.: Nats un-t «YuAU ym. Ya. Mudroho», 2012. – Vыp. 119.
4. Slovnyk inshomovnykh sliv/L.O. Pustovit, O.I. Skopnenko, H.M. Syuta, T.V. Tsymbalyuk; za red. L.O. Pustovit. – K.: Dovira, 2000.
5. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2004. – # 25. – St. 352.
6. Lyst F. fon. Prestuplenye kak sotsyal’no-patolohycheskoe yavlenye / F. fon Lyst // Krymynolohyya. Tekstы XIX – nachala KhKh vekov (ystoryya sotsyolohyy prestupnosty) : khrestomatyya : v 4 t. / sost. y predysl. Y. P. Rushchenko T. 1: Uholovno-statystycheskye yssledovanyya. – Kh. : Khar’k. nats. un-t vnutr. del, 2009.
7. Babaev M. M. O sootnoshenyy uholovnoy y krymynolohycheskoy polytyky [Tekst] / M. M. Babaev // Problemы sotsyolohyy uholovnoho prava : sb. nauch. tr. – M. : Vsesoyuz. yn-t po yzuch. prychyn y razrabotke mer preduprezhdenyya prestupnosty, 1982.
Published
2019-06-23
Section
Articles