СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

  • Любомира Пілецька кафедра соціальної психології та психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франкіськ)
  • Марія Петричук
Ключові слова: підліткова криза, фрустрованість, девіантна поведінка, делінквентна поведінка

Анотація

У статті проаналізовано соціально-психологічні особливості девіантної поведінки підлітків. Визначено, що на фоні кризових явищ суспільства, спостерігається загострення форм прояву під­літкових девіацій. Емпірично з’ясовано особливості прояву девіантної поведінки підлітків. Найбільш характерними серед яких є наступні: підвищена тривожність, висока фрустрованість, відсутність моральної саморегуляції, негативні взаємини з батьками. Емпіричний зріз довів необхідність впрова­дження психокорекційної програми соціально-психологічного супроводу підлітків як протидії психо­логічному насиллю, деструктивним формам поведінки в підлітковому середовищі.

Біографії авторів

Любомира Пілецька, кафедра соціальної психології та психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франкіськ)

доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної психології та психології розвитку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франкіськ)

Марія Петричук

магістр психології ПНУ ім. Василя Стефаника

Опубліковано
2019-09-23
Розділ
Статті