ДІАЛЕКТНА ЛЕКСИКА В РОМАНІ М. ДОЧИНЦЯ «ГОРЯНИН»

Автор(и)

  • Валентина Грещук

DOI:

https://doi.org/10.15330/ukrst.20.129-141

Ключові слова:

діалектна лексика, лексичні діалектизми,, художня мова,, М. Дочинець,, роман «Горянин», закарпатський говір,, марамороські говірки.

Анотація

У статті проаналізовано діалектну лексику, використану в романі
М. Дочинця «Горянин». Виявлені діалектні слова розкласифіковано за тематичними групами, визначено лексичні значення діалектизмів, окреслено репрезентативні групи діалектної лексики. Серед лексичних діалектизмів роману виділяється численна група назв осіб за різними ознаками, зокрема за спорідненістю і
свояцтвом, за родом їх діяльності, за майновим і соціальним статусом, за віковими, національними, релігійними, географічними, надзвичайно ситуативними,
інтимними ознаками. У цій же групі охарактеризовано діалектні вокативнооцінні найменування осіб та регіональні загальні назви дітей. Помітний пласт
діалектної лексики роману становлять слова на позначення побутових реалій. Із
побутової діалектної лексики виявлено й охарактеризовано назви одягу, назви
їжі, назви речей хатнього й господарського призначення, назви на позначення
будівель, споруд, огорож чи їх частин або компонентів. У мові роману засвідчено
й діалектні найменування тварин, птахів, плазунів, риб, рослин, квітів, грибів.
Місцем зображуваних у романі подій зумовлено використання загальних назв
географічних обʼєктів, зокрема рельєфу і водних обʼєктів. Низка діалектних слів
репрезентує лісорозробну й лісосплавну, міфологічну, локативну та абстрактну
лексику. Поодинокими діалектизмами заманіфестовані інші семантичні групи
лексики, такі, як темпоральна, медична, обрядова, соматична, музична, транспортна лексика. Крім іменників, яких виявлено найбільше, в мові роману поширені
також діалектні дієслова, прикметники, прислівники, окремі числівники та
частки. Характерною особливістю використання діалектних одиниць у мові
роману «Горянин» є те, що його автор уживає лише діалектні слова і зовсім не
послуговується іншорівневими діалектними одиницями – фонетичними й граматичними. Лексичні діалектизми виконують важливі функції художньої переконливості та етнографічної достовірності, а також сприяють пізнанню матеріальної та духовної культури горян і стають чинником творення мовної експресії. Детальний аналіз діалектної лексики роману «Горянин» показує, що вона
почерпнута зі східномарамороських говірок закарпатського говору.
Ключові слова: діалектна лексика, лексичні діалектизми, художня мова,
М. Дочинець, роман «Горянин», закарпатський говір, марамороські говірки.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Наукові статті