СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ «СИЛЬНИЙ ВИЯВ ОЗНАКИ» ТА «НАДМІРНИЙ ВИЯВ ОЗНАКИ» В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ В ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

Автор(и)

  • Богдан Грещук

DOI:

https://doi.org/10.15330/ukrst.20.207-217

Ключові слова:

деадʼєктив,, словотвірне категоризування, сильний вияв ознаки,, надмірний вияв ознаки, українська мова,, англійська мова

Анотація

У статті в зіставному аспекті проаналізовано категоризування дійсності словотвірними засобами в сегменті словотвірної семантики «сильний вияв ознаки» та «надмірний вияв ознаки» у внутрішньоприкметниковій деривації в українській та англійській мовах. Встановлено, що в українській мові в основі утворення деадʼєктивів словотвірної категорії «сильний вияв ознаки» лежить словосполучення прислівника-модифікатора «дуже» і твірного прикметника: дуже білий – білюсінький, дуже старий – старезний, дуже добрий – предобрий. В українській мові категоризування сильного вияву ознаки словотвірними засобами репрезентують дериваційні моделі із суфіксами -есеньк-, -ісіньк-, -yсіньк- (-юсіньк-), -yщ- (-ющ-), (-ющ-), -yч- (-юч-), -езн- (-елезн-), -енн- та префіксами пре-, пра-. Кожна з моделей має свої особливості, які стосуються семантичних типів твірних прикметників, емоційно-експресивного забарвлення та сфер функціонування деадʼєктивів. Периферію словотвірної категорії «сильний вияв ознаки» в українській мові становлять моделі із запозиченими префіксами ультра-, архі-, супер-, екстра-. Коло деадʼєктивів із такими префіксами постійно розширюється. Більшість дериватологів відприкметникові деадʼєктиви на зразок «завеликий, надгустий» розглядає в межах словотвірного значення «високий вияв ознаки». У статті обґрунтовано, що такі деадʼєктиви репрезентують не словотвірну категорію «сильний вияв ознаки», а окрему дериваційну категорію «надмірний вияв ознаки». В англійській мові категоризування сильного вияву ознаки словотвірними засобами немає. Мовна категоризація світу в зазначеному сегменті здійснюється синтаксичними засобами, зокрема словосполученнями прислівників «very, quite, uncommonly» та прикметника або лексичною семантикою простого адʼєктива, наприклад: aged ʻстарезнийʼ, wee, tiny ʻмалюсінькийʼ, furious ʻзлющийʼ та ін. Натомість категоризування надмірного вияву ознаки в англійській мові відбувається за допомогою словотвірних засобів, зокрема дериваційних моделей із префіксами over-, super-, ultra-, hyper-. Вони розрізняються між собою продуктивністю типами семантики твірних прикметників
та сферами функціонування. Ядро словотвірної категорії «надмірний вияв ознаки» в англійській мові становлять утворення з префіксом over-, а периферію – деадʼєктиви з іншими префіксами. 

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Наукові статті