ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ У ГОВІРЦІ С. БАНЯ-БЕРЕЗІВ КОСІВСЬКОГО РАЙОНУ, ЩО НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ

Автор(и)

  • Оксана Вінтоняк

DOI:

https://doi.org/10.15330/ukrst.20.190-197

Ключові слова:

південно-західний діалект,, гуцульсько-покутське порубіжжя, говірка, прислівник.

Анотація

Стаття присвячена аналізу прислівника як самостійної незмінної частини мови у говірці гуцульсько-покутського порубіжжя. На лексичному матеріалі здійснено спостереження за функціонуванням прислівника, розкрито особливості творення здебільшого на базі інших частин мови, частково охарактеризовано семантико-словотвірну структуру. Як засвідчив аналіз конкретного матеріалу, говірка зазнає впливу літературної мови, однак зберігає архаїчні риси лексико-граматичних груп слів, зокрема прислівника. Cпостереження над окремими явищами вживання адвербіативів у говірці села Баня-Березів вказують на те, що більшість  прислівникових утворень тісно пов’язана з історією становлення прислівника як частини мови. Значна кількість лексем є продовженням форм давньоукраїнської мови та характеризуються низкою словотвірних варіантів. Водночас відзначаємо окремі прислівникові запозичення.

Визначено, що найархаїчнішою групою прислівників є відіменникові прислівники. У розмові носіїв говірки с. Баня-Березів часто зустрічаються первісні відзайменникові прислівники із афіксом -де. Говірка насичена суфіксальною будовою прислівників, які вказують на напрям руху, при цьому становлять продовження давніх форм суфікса у прислівниках досліджуваного діалекту. У нашій розвідці проаналізовано прислівники часу, спостережено афіксацію прислівників і займенникових основ. Окрему групу предмета дослідження становлять прислівники способу, які внаслідок препозитивної і постпозитивної суфіксації на засвідчують комунікативне сполучення з давньоукраїнською мовою.

Доведено, що більшість прислівників говірки с. Баня-Березів є похідними, оскільки є результатом словотвірної еволюції адвербіативів слов’янських мов, зокрема наведено взаємозв’язок творення прислівників на -е досліджуваної говірки з прикладами південно-західних діалектів. Водночас вирізняємо нові форми прислівників на -е. Стаття відображає застосування давального відмінка прикметників з прийменником по, форми іменників давального, місцевого та знахідного відмінків у адвербіативному формуванні досліджуваної говірки.

Ключові слова: південно-західний діалект, гуцульсько-покутське порубіжжя, говірка, прислівник.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Наукові статті