ЗІСТАВНО-ОНОМАСІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕСУБСТАНТИВНИХ ІМЕННИКІВ ІЗ СУФІКСОМ -НИК (на матеріалі української та англійської мов)

Автор(и)

  • Василь Бойчук

DOI:

https://doi.org/10.15330/ukrst.20.218-226

Ключові слова:

внутрішня форма слова,, номінація, дериват,, мотивованість, тип внутрішньої форми, іменник.

Анотація

У статті здійснено зіставний аналіз продуктивних типів внутрішньої форми похідних відіменникових найменувань неосіб української мови, утворених за словотвірною моделлю «Іменникова основа+ суфікс -ник» з їхніми англійськими відповідниками відповідно до наявних лексикографічних ресурсів, зокрема електронних. Зіставлення зроблено в таких продуктивних типах і підтипах внутрішньої форми похідних слів, як призначення (з двома підтипами), об’єктність (із трьома підтипами), конститутивність і подібність.

Звернено увагу на методологічне тлумачення внутрішньої форми як змістового поняття в лінгво-філософських концепціях В. Гумбольдта та О. Потебні, а також у дослідженнях сучасних науковців, акцентовано на онтологічній складності цього поняття.

Висвітлено роль внутрішньої форми слова як мотиваційної ознаки найменування, якає своєрідним «маркером» у питаннях категоризації навколишнього світу носіями різних мов, що в системі словотвору виявляє різнотипні способи мотивації значень у похідних словах і значною мірою визначає їхню формально-змістову структуру.

Аналіз українських дериватів з англійськими відповідниками в ономасіологічному аспекті демонструє спільні та диференційні ознаки внутрішньої форми слова у процесах номінацій, репрезентує специфіку й оригінальність мовної картини світу різних націй.

Використання внутрішньої форми слова як методологічного інструментарію в контрастивних типологічних студіях уможливлює розуміння складних проблем «прочитання» навколишнього світу різними етногрупами, а найголовніше – надає цінний матеріал для подальших перспективних інтердисциплінарних гуманітарних досліджень, зокрема когнітивістики, етнолінгвістики, етнопсихології, культурології, уможливлює виникнення нових підходів до типологічної класифікації мов світу за характером мотивації мовних знаків.

Ключові слова: внутрішня форма слова, номінація, дериват, мотивованість, тип внутрішньої форми, іменник.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-27

Номер

Розділ

Наукові статті