СЛОВОТВОРЧА СПРОМОЖНІСТЬ ДІЄСЛІВ ІЗ СЕМОЮ ТАКТИЛЬНО-ДИСТАНЦІЙНОЇ КАУЗАЦІЇ РУХУ

Автор(и)

  • Надія Адамець

Ключові слова:

словотвірна парадигма, дієслово, валентність, словотворча спроможність, сема, рух, каузація, твірне слово, похідне слово,, словотвірне значення.

Анотація

У статті запропоновано виокремлення дієслів із семою тактильно-дис- танційної каузації руху в окрему лексико-семантичну групу, яка є периферійним компонентом макрополя «рух». Проаналізовано структуру словотвірних пара- дигм досліджуваних дієслів. У межах блоків (субстантивний, ад’єктивний, вер- бальний, адвербіальний) виявлено різнотипні словотвірні значення, реалізовані похідними на першому ступені деривації: «опредметнена дія», «місце-шлях», «суб’єкт-спеціаліст», «ознака об’єкта за дією, яка спрямована на нього», «при- значений для виконання дії», «перемістити назовні», «перемістити всередину», «перемістити зверху вниз», «перемістити знизу вверх», «перемістити довкола чогось», «перемістити крізь щось», «віддалення від початкової точки», «переміс- тити в різні місця», «перемістити під що-небудь», «почати рух», «здійснювати рух якийсь час», «завершити рух», «переміщення всього», «локальна вичерп- ність», «виконати дію один раз», «довготривалий рух», «змінити місце розташу- вання», «нагромадження», «додаткове виконання дії», «безоб’єктний рух суб’єк- та», «зміна стану об’єкта в стан суб’єкта», «перемістити до кінцевого пунк- ту», «наслідок руху», «здійснювати рух досхочу», «спосіб дії». Окреслено засоби та способи творення девербативів: похідні іменники сформовані здебільшого за допомогою суфіксації, також зафіксовано один композит; девербативи ад’єк- тивного та адвербіального блоків утворились лише за участі суфіксів; семан- тичні трансформації вербальної зони уможливили префікси, конфікс, суфікси та постфікс. Підсумовано кількісний склад кожної структурної зони. Найбільшим є дієслівний блок (59 похідних), субстантивний блок – 13, ад’єктивний блок – 5, найменшим є адвербіальний блок (3). Визначено чинники, які впливають на реалі- зацію дериваційного потенціалу твірних слів (тотожність початкового орієн- тира руху, відсутність комунікативної потреби тощо). Ключові слова: словотвірна парадигма, дієслово, валентність, словотворча спроможність, сема, рух, каузація, твірне слово, похідне слово, словотвірне значення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-29

Номер

Розділ

Наукові статті