СИНТЕТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КРАТНОСТІ ДІЇ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ ЛІНИ КОСТЕНКО)

  • Іванна Вакалюк
Ключові слова: кратність дії,, синтетичні засоби,, ітератив, семельфактив,, мультиплікатив, дистрибутив.

Анотація

У статті охарактеризовано синтетичні засоби вираження кратності дії
в поетичній мові Ліни Костенко, визначено їхні функціонально-семантичні ознаки. Встановлено особливості синтетичної репрезентації семельфактива, мультиплікатива та дистрибутива.
Ключові слова: кратність дії, синтетичні засоби, ітератив, семельфактив, мультиплікатив, дистрибутив.

Опубліковано
2017-03-28
Номер
Розділ
Наукові статті