СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРІЯ ‛АБСТРАГОВАНА ОЗНАКА’ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ В ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

  • Богдан Грещук
Ключові слова: категоризації дійсності, транскатегоризації, словотвір, словотвірна категорія, транспозиційний словотвір

Анотація

У статті проаналізовано словотвірні засоби категоризації дійсності в
ділянці ознаки, абстрагованої від її носія, в українській мові в зіставленні з англійською мовою. Встановлено універсальне й індивідуальномовне у реалізації словотвірної категорії «абстраговано ознака» в українській та англійській мовах.

Опубліковано
2020-03-31
Номер
Розділ
Наукові статті