ПЕДАГОГІЧНІ ОБРІЇ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА

  • Роман Піхманець

Анотація

У статті йдеться про перші фази громадської активності Михайла Драгоманова, пов’язані з учителюванням у недільній школі й теоретично-педагогічними
обґрунтуваннями на сторінках столичних часописів потреби запровадження
української мови в початковій освіті. Саме ці аспекти духовно-практичної діяльності нібито зблизили його з українофілами. Проблема осмислюється в контексті суспільно-політичної тактики вченого та його світоглядно-ідеологічних
пріоритетів. Увагу акцентовано на особливостях дієзи та її кінцевих цілях. Залучення рідного слова в педагогічну практику, як і студіювання народних елементів
загалом, мали стати в Драгоманівській системі засобом утвердження російської
ідентичності й одним із напрямків русифікації української суспільності.

Опубліковано
2017-03-27
Номер
Розділ
Наукові статті