ДІАЛЕКТНЕ ЧЛЕНУВАННЯ ГОВОРІВ ПРИКАРПАТСЬКОГО АРЕАЛУ В ЛІНГВІСТИЧНИХ СТУДІЯХ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Михайло Бігусяк

Анотація

вітчизняних та зарубіжних дослідників української мови першої третини
ХХ століття, у котрих приділяється увага діалектному членуванню української
мовної території. До уваги взято дослідження А. Кримського, В. Гнатюка,
представників Московської діалектологічної комісії – М.М. Дурново, М.М. Соколова,
Д.М. Ушакова – І. Зілинського, В. Ганцова, Я. Янова, Б. Кобилянського, які присвячені проблемам групування наріч і говорів української мови в цілому, а також
досить складного у цьому плані Карпатського ареалу. Звернуто також увагу на
усталення наукових підходів та застосування новітніх методів щодо діалектного
групування наріч і говорів на основі диференційних ознак, з’ясування їх типологічних зв’язків, описи генези цих мовно-територіальних утворень, зв’язок їх з
колишніми родоплемінними діалектами. Кожну працю проаналізовано під кутом
зору виокремлення діалектних меж говорів прикарпатського ареалу: гуцульського, бойківського, покутського, наддністрянського та перехідних чи мішаних говірок. Акцентовано на тому, що найбільше відповідають реальній дійсності межі
гуцульського говору у дослідженні Б. Кобилянського. Відзначено, що у дослідженнях цього періоду практично не використовується назва наддністрянський говір,
більш уживаною є назва галицький чи опільський діалект. Подано інтерпретацію
перших лінгвістичних карт та їх описів, що додаються до окремих досліджень.

Опубліковано
2018-03-29
Номер
Розділ
Наукові статті