СЛОВОТВІРНА КАТЕГОРІЯ ‘НЕПОВНИЙ ВИЯВ ОЗНАКИ’ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ В ЗІСТАВЛЕННІ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ

  • Богдан Грещук

Анотація

У статті в зіставному аспекті проаналізовано словотвірну категорію
«неповний вияв ознаки» в українській та англійській мовах. В українській мові
зазначена словотвірна категорія репрезентована похідними деад’єктивними
прикметниками з суфіксами -уват-, -еньк-, -ав- (-яв-), -аст- (-яст-) та з префіксами небез-, пів-, напів-, по-, при-. В англійській мові аналогічну словотвірну категорію формують відприкметникові утворення з суфіксами -ish, -y та з префіксами semi-, sub-, under-. Типовими семантико-функційними відповідниками
українських деад’єтивів із суфіксом -уват словотвірної категорії «неповний вияв
ознаки» в англійській мові переважно є деад’єктиви з суфіксом -ish. Низка українських деад’єктивів не мають в англійській мові словотвірних аналогів, їм відповідають номінативні структури, що містять прикметник певної семантики із
модифікувальним прислівником (виразом) зі значенням ‘трохи’, ‘дещо’, ‘досить’
тощо. Англійські деад’єктиви в багатьох випадках виступають аналогами інших
структурних різновидів українських прикметникових утворень словотвірної категорії «неповний вияв ознаки», однак для більшості з них відповідниками є складені номінативні структури із модифікаторами з семантикою ‘трохи’, ‘дещо’,
‘досить’. Українськими деад’єктивам із семантикою неповного вияву ознаки з
префіксами пів-, напів- в англійській мові переважно відповідають утворення з
префіксом semi- та композити з першим компонентом half-. Англійські похідні
прикметники із запозиченим префіксом sub- не мають аналогів із вказаним формантом в українській мові, оскільки в ній префікс суб- задіяний не в градуальних, а
в локативних модифікаціях ознаки.

Опубліковано
2018-03-27
Номер
Розділ
Наукові статті