ДО ПИТАННЯ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ АНТРОПОНІМІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ОДНІЄЇ З ГРУП СОМАТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ)

  • Василь Яцій

Анотація

У пропонованій науковій статті з’ясовано особливості реалізації однієї з
груп соматичної лексики (зокрема брюхо, живіт, кендюх, пузо, пуп, тельбух,
тереб, утроба та черево) в основі зафіксованих слов’янських антропонімів та
здійснено лексико-семантичний аналіз цих особових назв відапелятивного походження. На матеріалі писемно засвідчених антропонімних дериватів встановлено як їх мотиваційні особливості, так і простежено всі наявні фонетичні й
граматичні модифікації, а також словотвірні моделі, за якими утворилися похідні антропоніми. Завдяки різноаспектному проведеному дослідженню вдалося обґрунтувати відомі досі думки про те, що ономастика будь-якої території певною
мірою пов’язана з мовними особливостями відповідного регіону.

Опубліковано
2018-03-26
Номер
Розділ
Наукові статті